For the best experience, open
https://m.newskannada.com
on your mobile browser.
Advertisement

2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಯುಜಿಸಿಇಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಟ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KEA) ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (KCET) 2024 ಇದರ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (UGCET) 2024 ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಕೆಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
10:50 AM Apr 04, 2024 IST | Ashitha S
2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಯುಜಿಸಿಇಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಟ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KEA) ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (KCET) 2024 ಇದರ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (UGCET) 2024 ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಕೆಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Advertisement

KCET ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ cetonline ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ KCET 2024 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.  ಸಿಇಟಿ ನಡೆಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ https://kea.kar.nic.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

KCET 2024 ಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ cetonline ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ .gov.in ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Advertisement

Advertisement
Tags :
Advertisement